Nattigheid is een serie beelden die per toeval is ontstaan. Letterlijk doordat ze nat zijn geworden is aan de foto’s en foto’s van experimenten iets onvoorspelbaars toegevoegd en zijn ze samen, als serie een geheel gaan vormen.