work(s) in progress

Saskia Janssen Works werkt aan projecten die gaan over levens van gewone mensen in de buurt. Gebruik makend van verschillende media wil zij mensen en hun ervaringen en gevoelens zichtbaar maken en naar buiten brengen. Kwetsbaarheid en kracht zijn belangrijke thema’s in het werk dat ze maakt. Saskia wil haar werk in de toekomst inzetten om verschillende sociale leefwerelden zichtbaar te maken en elkaars leefwereld te leren kennen. Ze gebruikt haar ervaring als Cultureel Antropoloog (de participerende observatie) om tot beeldend werk te komen en zoekt daarbij steeds naar een nieuwe vorm. De komende tijd verblijft ze als artist in residence in de buurt Achterwillens in Gouda.